Köpvillkor

  • Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK). Betalning i annan valuta accepteras inte.
  • Enhetsporto, 62 kr, gäller inom Sverige. Leveranser till utlandet gäller annan prislista.
  • Totalsumman betalas snarast till: Swish Tel. 0730 534 882 eller Bankgiro 5109-9034
  • Viktigt! Ange OrderID vid betalning Endast förskottsbetalning gäller, boken skall vara betald innan den lämnar lagret
  • Moms utgår ej. I bokens pris ingår allt utom frakt. Inga dolda tillägg förekommer.